ఎంతో ఆశతో భార్యను చూడడానికి సంతోషంగా ఇంటికి వచ్చిన భర్తకి , భార్య ఎలా షాక్ ఇచ్చిందో తెలుసా, చూస్తే మీరు షాక్ అవుతారు….

25

ఈ కథ కూడా ఒక సాధారణ భారతీయ వివాహానికి ముందు జరిగిన సంఘటనలను కలిగి ఉంటుంది. కాబోయే అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు తమ కుమారుడికి తగిన జోడి కోసం వెతుకుతున్నారు. చాలా సందర్భాలలో జరిగినట్లుగా, వ్యక్తి ఈ ప్రక్రియలో పాల్గొనలేదు.

ఏమైనప్పటికీ, అతను పని కోసం దక్షిణ భారతదేశంలోని బెంగళూరులో ఉన్నాడు, అతని తల్లిదండ్రులు మధ్య భారతదేశంలోని మధ్యప్రదేశ్‌లో అమ్మాయిల కోసం వెతికారు. అతను ఉద్యోగం ప్రారంభించినప్పటి నుండి అతనికి పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశ్యం లేదు.

కానీ అది అతని నిర్ణయం కాదు. అతని తల్లిదండ్రులు అసంఖ్యాక ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా అతనిని మానసికంగా బ్లాక్ మెయిల్ చేశారు.

పెళ్లి వయసులో ఉన్న ఆడపిల్లల కోసం తమ సంఘంలోని కుటుంబాల చుట్టూ తిరిగారు. కానీ చులకనైన తల్లి మరియు తండ్రి ఈ కుటుంబాలలో కొన్ని లేదా ఇతర లోపాలను కనుగొన్నారు. కుటుంబం కాకపోతే, అమ్మాయికి ఖచ్చితంగా కొంత ఉంది! చాలా మందికి థంబ్స్ డౌన్ ఇవ్వడం కోసం అతని తల్లిదండ్రులు జాబితా చేసిన విచిత్రమైన వివరణల ప్రకారం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here