వీళ్ళు పెళ్లిలో ఏం చేశారో తెలుసా, తెలిస్తే షాక్ అవుతారు….

25

వారు నాయకత్వం వహిస్తున్న వ్యక్తులను శక్తివంతం చేయడం ద్వారా వారికి విలువను జోడించడం మరియు వారి పూర్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవడంలో వారికి సహాయం చేయడంలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. మనం తల్లులు మరియు అమ్మమ్మలు అందరూ ప్రభావం ఉన్న పిల్లలను పెంచుతున్నాము.

మన పిల్లలు దేశాలు, కంపెనీలు మొదలైన వాటికి అధిపతులుగా, ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులుగా ఎదగాల్సిన అవసరం లేదు. మన పిల్లలు ఎక్కడైనా మరియు ఎలాగైనా తమ జీవితాలను జీవించడానికి ఎంచుకున్నప్పుడు ప్రభావితం చేసేవారుగా ఉంటారు.

మనం జీవితంలో నడిచేటప్పుడు మరియు ప్రైవేట్‌గా మరియు వృత్తిపరంగా సంబంధాలలో జీవిస్తున్నప్పుడు మనమందరం ప్రభావితం చేసేవాళ్లం. తల్లులుగా, మేము భవిష్యత్ ప్రపంచాన్ని సృష్టించే వ్యక్తిగత కోచ్‌లు; భవిష్యత్ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో మనం అన్ని తేడాలు చేయవచ్చు. ఇది కేవలం అద్భుతమైనది.

మీలో ఉన్న శక్తిని ఎప్పుడూ తక్కువ అంచనా వేయకండి, మీ బిడ్డ సమాజానికి విలువను జోడించే వ్యక్తిగా లేదా సమాజానికి విలువను తగ్గించే వ్యక్తిగా ఎదగడానికి మధ్య ఉన్న అన్ని వ్యత్యాసాలను మీరు చేయగలరని తెలుసుకొని తెలివిగా ఉపయోగించుకోండి. “ఊయలని ఊపే చేయి ప్రపంచాన్ని శాసించే చేయి” అని పాత సామెత ఉంది. ఈ మాటలో చాలా నిజం ఉందనుకుంటా.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here