ఆంటీ డాన్స్ చూసి అబ్బాయిలు షాక్ అవుతున్నారు, ఆంటీ డాన్స్ రోడ్డంతా ఊపేసింది, చూస్తే మీరు కూడా షాక్ అవుతారు….

38

భారతదేశం చాలా వైవిధ్యమైన దేశం. ప్రపంచంలో మరెక్కడా కనిపించని ఇలాంటివి ఈ దేశంలోనే కనిపిస్తాయి. ఇక్కడి ప్రజల సరదా ప్రపంచం మొత్తానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆహారం మరియు పానీయాలతో పాటు, ఇక్కడ ప్రజలు తమదైన ఒక విభిన్నమైన నృత్యాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఇది ఎక్కడైనా చేయవచ్చు. కొన్ని సంప్రదాయ నృత్యాలు మినహా దేశమంతటా ఒకే రకమైన నృత్యం చేస్తారు. మరెక్కడా చూడని ఇలాంటి డ్యాన్స్ స్టెప్పులను మీరు పెళ్లిళ్లలో తరచుగా చూసి ఉంటారు.

వివాహం కాకుండా, ఎవరైనా విజయంపై లేదా మరేదైనా సంతోషకరమైన సందర్భంలో కూడా నృత్యం చేస్తారు. అలాంటి సందర్భాలలో డ్యాన్స్ స్టెప్పులు చూడరు. ఏది అనిపిస్తే అది మొదలవుతుంది. ఈ రోజు మేము మీకు ఒక ఆంటీ డ్యాన్స్ యొక్క వీడియోను చూపించబోతున్నాము, ఇది చూసిన తర్వాత, భారతదేశ ప్రజలు సరదాగా మూడ్‌లో ఉన్నప్పుడు, ప్రజలు మాట్లాడటం మానేసే విధంగా వారు డ్యాన్స్ చేస్తారని మీరు నమ్ముతారు.

ప్రపంచంలో మరెక్కడా కనిపించని ఇలాంటివి ఈ దేశంలోనే కనిపిస్తాయి. ఇక్కడి ప్రజల సరదా ప్రపంచం మొత్తానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆహారం మరియు పానీయాలతో పాటు, ఇక్కడ ప్రజలు తమదైన ఒక విభిన్నమైన నృత్యాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఇది ఎక్కడైనా చేయవచ్చు. కొన్ని సంప్రదాయ నృత్యాలు మినహా దేశమంతటా ఒకే రకమైన నృత్యం చేస్తారు. మరెక్కడా చూడని ఇలాంటి డ్యాన్స్ స్టెప్పులను మీరు పెళ్లిళ్లలో తరచుగా చూసి ఉంటారు.

వివాహం కాకుండా, ఎవరైనా విజయంపై లేదా మరేదైనా సంతోషకరమైన సందర్భంలో కూడా నృత్యం చేస్తారు. అలాంటి సందర్భాలలో డ్యాన్స్ స్టెప్పులు చూడరు. ఎవరికి ఏది అనిపిస్తే అది మొదలవుతుంది. ఈ రోజు మేము మీకు ఒక ఆంటీ డ్యాన్స్ యొక్క వీడియోను చూపించబోతున్నాము, ఇది చూసిన తర్వాత, భారతదేశ ప్రజలు సరదాగా మూడ్‌లో ఉన్నప్పుడు, ప్రజలు మాట్లాడటం మానేసే విధంగా వారు డ్యాన్స్ చేస్తారని మీరు నమ్ముతారు.

నిజానికి ఈ డ్యాన్స్ వీడియో దక్షిణ భారతదేశంలోని ఏదో ఒక రాష్ట్రానికి చెందినది. ఒక సందర్భంలో, అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ మాట్లాడటం మానేయడం చూసి ఒక ఆంటీ అక్కడ డ్యాన్స్ చేస్తుంది. ఆంటీ ఇంత డ్యాన్స్ చేస్తుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. కానీ ఆంటీ తన కంటే చిన్న అబ్బాయితో డ్యాన్స్ చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు, అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు.

మీరు కూడా వీడియోలో ఆంటీ డ్యాన్స్‌ని చూడవచ్చు. ఇంత వయసొచ్చాక కూడా మంచి డ్యాన్సర్ల పరిస్థితి మరింత దిగజారుతుందని ఈ అత్త పవర్ ఫుల్ డ్యాన్స్ చేసింది

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here