జంతు షెడ్డు నిర్మాణానికి 1 లక్షా 60 వేలు గ్రాంట్‌గా ఇవ్వబడుతుంది.

"MGNREGA Cattle Shed Scheme 2024: Financial Aid for Livestock Farmers"

MGNREGA Cattle Shed Scheme MGNREGA క్యాటిల్ షెడ్ స్కీమ్ 2024 అనేది పశువుల పెంపకందారులకు తమ పశువులను నిర్వహించడంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వంచే …

Read more